Absolució

ArtVaults, Southampton, Regne Unit

El concepte de la no-cos i el conflicte entre el sensual i el esquelètic és el combustible per a la producció de l'obra. Els materials estan assecant a poc a poc, convertint dura i arrugada, similar a l'efecte de l'envelliment sobre la pell humana. El procés del treball, que és la descomposició gradual corre paral·lela a la ruta a la mortalitat. Ens recorda el nostre destí i també es burla de la nostra obsessió per la superació personal.
Privat o públic, dins o fora però sobretot grotesca o normal; aquestes obres d'art són metàfores per al cos culturalment inscrit.

El treball és l'anhel d'alliberar d'ell és posseir limitacions materials, o les que li imposa per les lleis de la naturalesa. Aborda temes relacionats amb les relacions interiors i exteriors del cos, el col·lapse dels límits del cos a través d'una deformació que reconfigura la forma, la creació de noves formes i espais buits dins de l'espai existent.

Aquesta és la raó per l'obra parla de manera fluida dins d'un espai com les voltes medievals. És un espai existent, no una caixa blanca fabricada que presenta l'obra visualment, sinó un espai carregat: històricament, cultural i emocionalment. Les obres ressonen dins el seu entorn cada fent preguntes a l'altra amb l'espai negatiu o buits al voltant de l'obra d'art es converteixen tan artísticament estimulants com la pròpia obra. El silenci és aclaparador dins de la volta amb l'espai per a la contemplació i la comunicació visual buidada lliure de context comercial.