Tran Quil

El Dolphin Hotel, Southampton va encarregar als artistes a crear obres dins de cada habitació. Individualment concebut per artistes locals, obres incloses projeccions, murals de graffiti i pintades. Misselbrook creat un capçal a mida utilitzant plomes i guarnició figurativa.

tranquil

 
Navegació mòbil